• HOME
  • Bảo hành sản phẩm

Cơ chế bảo hành sản phẩm và hiện thực hóa yêu cầu của khách hàng.

Sản phẩm của chúng tôi có bảo hành một năm sau khi giao hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin Quý khách vui lòng xem hướng dẫn sử dụng gửi kèm thiết bị hoặc liên hệ với chúng tôi!

Việc sản xuất sản phẩm của chúng tôi phần lớn được bắt đầu sau khi nhận yêu cầu từ khách hàng.
Chúng tôi đã cung cấp hơn 3500 thiết bị trong 50 năm, đã tích lũy được nhiều bí quyết tự động hóa cho tất cả các loại chai, nhãn hay phương pháp dán nhãn.
Quý khách vui lòng xem phương pháp dán nhãn phù hợp với từng loại chai, loại nhãn trong mục “Lựa chọn hình dạng chai / loại nhãn”

Tại công ty chúng tôi có áp dụng cơ chế hiện thực hóa ở mức độ cao nhất toàn bộ những nội dung yêu cầu từ khách hàng. Chính cơ chế này là bằng chứng cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức cao.
Tại mỗi công đoạn đều có giai đoạn xin ý kiến phê duyệt từ khách hàng. Nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách cụ thể tại từng công đoạn.

Sơ đồ khái quát hệ thống quản lý chất lượng
page top