Thiết bị kiểm tra bằng mắt

Là thiết bị tiền xử lý cho công đoạn dán nhãn có thành tích xuất bán hàng thực tế phong phú.
Thiết bị có thể đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau về đối tượng cần kiểm tra (đen, trắng, v.v.), số lượng người kiểm tra và công suất kiểm tra.

Thiết bị kiểm tra bằng mắt
Thiết bị được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau dựa trên số lượng người kiểm tra kết hợp với nội dung cần kiểm tra

Kiểm tra hai người một bên, kiểm tra 1 người 1 bên, hay kiểm tra 2 người cho cả hai bên…

Thực hiện vận chuyển và xoay chai một cách trơn tru

Do thiết bị giữ chai kiểm tra bởi các con lăn riêng lẻ, nên có thể vận chuyển và xoay một cách trơn tru.

Có 3 phương pháp loại bỏ sản phẩm kiểm tra bị NG

Tại vị trí phát hiện sản phẩm NG, có thể chọn các phương thức loại bỏ như "dừng máy", "loại bỏ thủ công" hoặc "loại bỏ tự động".

OPTIONS

Công đoạn trước khi kiểm tra bằng mắt
Thiết bị có thể lắp đặt kết cấu lật (khuấy trộn bên trong) tại quy trình trước khi kiểm tra bằng mắt. (Cần trao đổi chi tiết)
Kiểm tra công đoạn sau
Quý khách có thể chọn lựa chọn nối trực tiếp cửa ra với công đoạn sau khi kiểm tra theo một hàng, hay kết nối với thiết bị chất xếp và xếp chồng hai hàng trên bàn xoay.
Thông tin liên hệ
page top