Thiết bị dán nhãn ống tiêm

Thiết bị có thể dán nhãn cho cả ống tiêm thủy tinh và nhựa (COP).
Phương thức vận chuyển có thể lựa chọn một trong các phương thức xô, cổ và váy hakama.

Thiết bị dán nhãn ống tiêm
Thiết bị dán nhãn ống tiêm

Có thể lựa chọn nhiều loại phương thức vận chuyển như vận chuyển cổ, vận chuyển xô (trạng thái để ống nằm), vận chuyển váy hakama.

Thiết bị lắp ráp ống tiêm

Siết chặt thanh được cấp từ bộ rung cấp linh kiện (part feeder), phát hiện lỗi siết chặt bằng camera. Sau đó, gắn chốt chặn sau (backstop) để kiểm tra bằng cảm biến xem có hay không chốt chặn sau rồi loại các sản phẩm lỗi ra ngoài.

Thiết bị lắp ráp ống tiêm và dán nhãn

Siết chặt thanh pit tông vào ống tiêm đã đổ đầy, gắn chốt chặn lùi (backstop) và thực hiện dán nhãn.

Máy kiểm tra bên ngoài ống tiêm

Thực hiện kiểm tra trước và sau khi dán nhãn ống tiêm. Chúng tôi có thể đề xuất cung cấp loại tích hợp thiết bị dán nhãn và thiết bị kiểm tra.

Thông tin liên hệ
page top