Thiết bị ngoại vi các loại

Tiến hành đưa thêm tính năng in chữ trên thiết bị dán nhãn, tính năng kiểm tra các loại và chế tạo các thiết bị xử lý.

page top