Thiết bị kiểm tra in chữ GS1 trên thùng carton.

Xử lý in chữ GS1 và kiểm tra cả online và offline.

Thiết bị kiểm tra in chữ GS1 trên thùng carton.
Hỗ trợ in chữ GS1

Có thể lựa chọn nhiều phương thức vận chuyển khác nhau tùy theo công suất in chữ lên thùng carton và hình dạng.

Hỗ trợ thiết bị in chữ

Có thể lựa chọn máy in laser hoặc máy in nhiệt.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ in chữ GS1 qua online lên thùng carton khi chưa làm thành hộp.

Hỗ trợ đóng kín thùng carton

Có thể in chữ GS1 qua online lên thùng carton khi chưa làm thành hộp.

Kết nối với các loại thiết bị

Có thể kết nối với các thiết bị hàn cạnh, thiết bị kiểm tra trọng lượng, thiết bị đóng đai, v.v..ở trước và sau thiết bị.

Thông tin liên hệ
page top