• HOME
 • Lựa chọn hình dạng chai và loại nhãn

Vui lòng lựa chọn hình dạng và phương pháp dán nhãn sản phẩm của Quý Công ty rồi tìm kiếm.
Chúng tôi sẽ đề xuất các thiết bị dán nhãn phù hợp nhất.

1. Hình dạng chai dán

* Lựa chọn bắt buộc

 • Chai dạng tròn
 • Chai dạng vuông
 • Chai dùng chung cả tròn và vuông
 • Chai tròn có tay cầm
 • Bình côn
 • Thùng carton
 • Ống tiêm
 • Chai truyền dịch
 • Thuốc nhỏ mắt
 • Chai kết nối
 • Chai khác

2 Thông số kỹ thuật dán

* Lựa chọn bắt buộc

 • Dán xung quanh
 • Dán một bên
 • Dán mặt trước và sau
 • Dán đa điểm
 • Dán 2 điểm
 • Dán dấu niêm phong
 • Dán mặt trên + mặt dưới
 • Dán mặt trên
 • Dán mặt trên + xung quanh
 • Dán mặt trên + 1 mặt
 • Dán 2 mặt
 • án hình chữ U
 • Dán hình chữ U + 1 mặt
 • Dán ba mặt
 • Dán hình chữ L
 • Khác

3. Thông số kỹ thuật keo dán

4. Thông số kỹ thuật nhãn

 • Loại cuộn

Vui lòng xem trang này trên các thiết bị có chiều rộng từ 768px trở lên.

page top