• HOME
  • Tuyên bố xóa bỏ quấy rối

Tuyên bố xóa bỏ quấy rối

Toàn bộ nhân viên làm việc trong công ty KOYO Automatic Machine Co., Ltd đều là những người có suy nghĩ linh hoạt để hiện thực hóa yêu cầu của khách hàng nên cần cùng nhau chấp nhận sự khác biệt của những người làm việc có tư duy linh hoạt đó, cố gắng duy trì giao tiếp phù hợp, tôn trọng tính cách và nhân phẩm của nhau. Chúng tôi bày tỏ quyết tâm không dung thứ cho bất kỳ hành vi quấy rối nào gây khó chịu, bất lợi cho người khác và làm tổn thương nhân phẩm như quấy rối quyền lực, quấy rối tình dục, quấy rối thai sản, quấy rối cha con, v.v., và tuyên bố rằng chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một môi trường làm việc để tất cả mọi người có thể phát huy đầy đủ khả năng của mình.

  1. Công ty thường xuyên tạo cơ hội tổ chức đào tạo phòng chống quấy rối. Nhân viên của chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này để hiểu rõ về quấy rối và nhân quyền và cố gắng xây dựng một mội trường làm việc tốt hơn.
  2. Công ty có lập một bàn tư vấn về quấy rối để nhân viên có thể phát huy đầy đủ khả năng của mình trong công việc mà không gặp rắc rối. Người tư vấn có nghĩa vụ bảo mật thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của người nhận tư vấn.
  3. Khi phát sinh vấn đề, cả công ty và nhân viên đều phải can đảm, nhanh chóng và chân thành giải quyết, không cho phép bỏ mặc hành vi quấy rối mà không giải quyết.

Thông tin liên lạc liên quan đến xóa bỏ quấy rối.

KOYO Automatic Machine Co., Ltd. Bộ phận quản lý

  • +81-45-542-3161
  • +81-45-543-2424
page top