Chương trình sản xuất theo đặt hàng.

Đào tạo vận hành
Hầu hết các sự cố thiết bị được cho là bắt nguồn từ việc thiếu kiểm tra hàng ngày và bảo dưỡng định kỳ thường xuyên.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách bí quyết kiểm tra và bảo dưỡng hàng ngày để thiết bị hoạt động ổn định lâu dài.
  • * Đào tạo cách kiểm tra khi bắt đầu sử dụng thiết bị
  • * Đào tạo về bảo dưỡng thiết bị
  • * Đào tạo người vận hành sau một năm sau và tiếp tục sau đó.
Đánh giá lại toàn bộ thiết bị
Chúng tôi nhận đánh giá lại toàn bộ thiết bị.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Chúng tôi chấp nhận cấp lại tài liệu hướng dẫn sử dụng.
* Chúng tôi sẽ thu phí sau 2 năm kể từ khi bàn giao thiết bị.
Xin đừng ngần ngại, vui lòng liên hệ và trao đổi ngay với chúng tôi!

Vui lòng chuẩn bị sẵn mã
số sản xuất gồm 5 chữ số khi Quý khách liên hệ với chúng tôi.

Dịch vụ khách hàng
(Quay số trực tiếp)
page top