3 ưu điểm của kiểm tra và bảo dưỡng.

  1. Có thể phòng tránh thiết bị dừng hoạt động bất ngờ.
  2. Có thể giảm tổn thất bởi lý do giảm năng suất.
  3. Có thể ước tính và dự toán trước được ngân sách.

Thiết bị khi sử dụng sẽ phát sinh hao mòn và xuống cấp các bộ phận linh kiện, nó có thể là nguyên nhân gây hỏng hóc.
Khi thiết bị bất ngờ bị hỏng, nó không chỉ làm tăng chi phí sửa chữa, mà còn ảnh hưởng lớn đến năng suất của cả dây chuyền.
Thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa rủi ro bởi việc dừng thiết bị và giúp giảm chi phí ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, bằng cách lên lịch kiểm tra sớm, chúng tôi có thể cử kỹ sư phù hợp nhất cho Quý khách.

Xin đừng ngần ngại, vui lòng liên hệ và trao đổi ngay với chúng tôi!

Vui lòng chuẩn bị sẵn mã
số sản xuất gồm 5 chữ số khi Quý khách liên hệ với chúng tôi.

Dịch vụ khách hàng
(Quay số trực tiếp)
page top