• HOME
  • Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng Chúng tôi xin cam kết
sẽ đáp ứng yêu cầu vượt
hơn mong đợi của khách hàng.
Sự hài lòng của khách hàng

Thật may mắn, chúng tôi đã xuất kho được 3500 thiết bị.

Thật may mắn, chúng tôi đã xuất kho được 3500 thiết bị.

Thiết bị của Koyo có thể được bảo dưỡng từ máy đầu tiên.

Từ máy đầu tiên đến nay, chúng tôi đã lưu trữ lại toàn bộ dữ liệu thiết kế thiết bị của khách hàng, nên có thể tiến hành bảo dưỡng từ thiết bị đầu tiên.

page top