• HOME
  • Thông tin liên hệ

Yêu cầu tài liệu, trao đổi, thắc mắc, yêu cầu báo giá

Mọi thắc mắc, xin vui lòng điền vào form mẫu và gửi đến chúng tôi hoặc liên hệ đến số điện thoại sau.

  • +81-45-542-3737 (Bán hàng)
  • +81-45-545-2373

* Chúng tôi sẽ trả lời nhanh mọi thắc mắc và yêu cầu tài liệu gửi đến từ trang web này, nhưng cũng có thể mất vài ngày tùy thuộc vào nội dung yêu cầu, vì vậy nếu Quý khách cần gấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc fax.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi không thể nhận các yêu cầu về sửa chữa khẩn cấp hoặc sự cố, hoặc đặt hàng vật tư (ruy băng nhiệt, cuộn nhãn nóng, băng máy in, ký tự in, các linh kiện máy khác) và đặt hàng nhãn qua form đăng ký này.
Vui lòng liên hệ tới số liên lạc khẩn cấp trong cuốn hướng dẫn sử dụng.

Nội dung trao đổiBắt buộc
Vui lòng chọn mục tương ứng với yêu cầu của Quý khách (được phép chọn nhiều mục)
Nội dung trao đổi

* Vui lòng điền mã số sản xuất gồm 5 chữ số khi Quý khách muốn trao đổi về thiết bị hoặc linh kiện mà Quý khách hiện đang sử dụng.

Tên công ty của Quý kháchBắt buộc
Tên bộ phận
Người phụ tráchBắt buộc
Địa chỉ thư điện tửBắt buộc
Địa chỉ email (để xác nhận)Bắt buộc
Quốc giaBắt buộc
Địa chỉBắt buộc
Điện thoạiBắt buộc

Example [0455423161]

SỐ FAX
page top