Triết lý công ty

Chúng tôi tiếp tục cải thiện bí quyết công nghệ kể từ khi thành lập, và thông qua thiết kế máy móc mới, chúng tôi đóng góp cho sự phát triển của khách hàng, tăng trưởng nhân viên, hạnh phúc của họ và gia đình họ, và sự phát triển xã hội.

Với công nghệ vượt trội của mình, chúng tôi đã dẫn đầu thị phần trong nước trên thị trường thiết bị dán nhãn.

5 phương châm

5 phương châm

Tất cả nhân viên của Công ty
KOYO Automatic Machine Co., Ltd.
sẽ hành động theo 5 phương châm sau:

  • Hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách đam mê và độc lập.
  • Luôn ghi nhớ rằng những vấn đề của khách hàng là thách thức của chúng ta và theo đuổi sự hài lòng của khách hàng.
  • Tham vọng áp dụng công nghệ mới, và liên tục khám phá phát triển sản phẩm mới.
  • Tuân thủ đạo đức xã hội và pháp luật, và hành động một cách chân thành.
  • "An toàn" là ưu tiên hàng đầu, cố gắng bảo vệ môi trường toàn cầu và không bỏ bê môi trường vệ sinh.
GIÁ TRỊ KOYO
page top