• HOME
  • Giới thiệu hoạt động kinh doanh

Giới thiệu hoạt động kinh doanh

Công ty chúng tôi căn cứ trên năng lực công nghệ cao để phát triển và sản xuất trước hết là thiết bị dán nhãn có tính năng cao nhất thế giới là thiết bị kinh doanh chính và các thiết bị ngoại vi cho dây chuyền đóng gói.
Từ những công nghệ vận chuyển này, những bãi đỗ xe nhiều tầng tự động và bãi đỗ xe đạp nhiều tầng tự động đã được tạo ra.
Đặc biệt, các bãi đỗ xe đạp tự động đã được lắp đặt tại Yokohama, Ofuna, Gifu, Kichijoji và Kamifukuoka chính là giải pháp cho để lại xe đạp trước các nhà ga, hay thiết bị giữ xe đạp cho khách hàng trong các cơ sở thương mại quy mô lớn đã góp phần cống hiến cho xã hội.
Sau đó, công nghệ của thiết bị vận chuyển cỡ lớn đã được áp dụng trong thiết bị đệm tạm thời lưu trữ các sản phẩm trong dây chuyền sản xuất của khách hàng và công nghệ được phát triển từ dây chuyền đóng gói đã được chuyển đổi thành một thiết bị tinh vi hơn bởi một thiết bị quy mô lớn và được đưa trở lại dây chuyền đóng gói.
Hơn nữa, những công nghệ cốt lõi này đã dần kết nối đến hoạt động phát triển hệ thống lưu giữ tro cốt tự động, là một hoạt động kinh doanh khác của công ty chúng tôi.

page top